Έξυπνη διαχείριση στόλου σκαφών αναψυχής – Openichnos

Έξυπνη διαχείριση στόλου σκαφών αναψυχής

Η έξυπνη λύση διαχείρισης στόλου σκαφών αναψυχής από την Openichnos!


Smart Yacht Management is now a reality by Openichnos!


Openichnos, empowers Yacht owners & managers with full monitoring of their fleet's status remotely, accurately and in real time!

The yacht's sensors continuously transmit ashore vital information such as the:

  • navigational depth
  • wind speed and conditions
  • battery level
  • fuel level

In collaboration with the current use of tracking, geofencing and nautical charts, Openichnos is the most complete solution for smart fleet management!

“Με το Openichnos γνωρίζετε ΠΑΝΤΑ που βρίσκεται το σκάφος σας“

Hover me please