Θεμιστοκλής Κουτσουράς – Openichnos

Θεμιστοκλής Κουτσουράς - COO


“Η αποτελεσματικότητα στον εντοπισμό θέσης σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας που παρέχουμε στους ιδιοκτήτες σκαφών.”


Θεμιστοκλής Κουτσουράς

Γενικός Διευθυντής του Openichnos (COO)


Έχει εμπειρία διαχείρισης πάνω από 10 χρόνια σε εταιρείες και ινστιτούτα πληροφορικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα και πτυχίου Πληροφορικής. Διετέλεσε ερευνητικός βοηθός και σύμβουλος πληροφορικής σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ενώ ίδρυσε το 2009, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού στην Ελλάδα.

Hover me please