Νικόλαος Παναγιώτου – Openichnos

Νικόλαος Παναγιώτου - Advisory Board


“Το Openichnos είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο project το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλους τομείς εκτός της ναυτιλιακής βιομηχανίας.”


Νικόλαος Παναγιώτου

Συμβουλευτική Επιτροπή του Openichnos


Nikolaos Panayiotou is Assistant Professor in the National Technical University of Athens, School of Mechanical Engineering, in the area of Business Processes & Organisation. He provides lectures in the School of Mechanical Engineering, School of Rural and Surveying Engineering and Athens MBA in the subjects of Industrial Management, Electronic Business, Marketing & Operational Research.

Hover me please