Χρήστος Ξανθός – Openichnos

Χρήστος Ξανθός - CTO


“Παρέχουμε μια προσιτή λύση εντοπισμού θέσης υψηλής τεχνολογίκης ποιότητας.”


Χρήστος Ξανθός

Chief Technological Officer του Openichnos


Από το 2010 εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού, με επίκεντρο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης εφαρμογών διαδικτύου. Στις αρχές του 2012 συμμετείχε επίσης σε μια ομάδα έργου λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης, που εργάζεται για το συνδυασμό των τελευταίων μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης με την τεχνολογία αιχμής της πληροφορικής.

Hover me please