Με τα ελληνικά χρώματα στη Μάλτα η κρητική Openichnos – Openichnos

Με τα ελληνικά χρώματα στη Μάλτα η κρητική Openichnos

Με τα ελληνικά χρώματα μεταβαίνει στην Μάλτα η Openichnos ®, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων στις 5 και 6 Απριλίου του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET), με τη συμμετοχή των υπουργών Ανταγωνιστικότητας όλων των χωρών της ΕΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Μαλτέζικης προεδρίας.

Η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος των Startups είναι βασική προτεραιότητα της Μαλτέζικης προεδρίας και αυτή η συνάντηση έχει ως σκοπό την προβολή προς τους υπουργούς, του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές Startups.

Η επιλογή της Openichnos ® από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρευρεθεί στη Μάλτα με στόχο τη συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Startups σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η ενδυνάμωση της καινοτομίας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας.
Hover me please